Specialistkompetens som hjälper dig 
att lösa bl.a. följande frågeställningar

Övergripande företagsfrågor

Hur sätter man samman en väl fungerande styrelse med rätt kompetens?

Hur skapa/säkra rätt VD-stöttning och en hållbar personalpolitik?

Hur bygger och implementerar man en sund och framgångsrik företagsvision, mission och kultur?

Hur säkrar man rätt kapital tillgång vs. beslutad utvecklingsplan?

Hur utvecklar och skapar man en bra relation med sin bank och andra underleverantörer?

Försäljning

Hur går man tillväga och vad krävs för att lyckas etablera sig som leverantör till dagligvaru-handeln och Foodservice marknaden i Sverige? 

Hur upprättar man en relevant lansering-och försäljningsplan?

Hur utvecklar man sin försäljning av befintligt sortiment?

Hur finna, kontraktera och samarbeta med en extern säljpartner?

Hur bör man gå tillväga för att skapa och lyckas med en egen säljkår?

Hur skapa rätt typ av uppföljningssätt/rutiner internt och externt?

Hur kan man analysera/värdera tankarna inför en exportsatsning?

Marknadsföring & Trade Marketing

Hur skapa rätt marknadsföringsmix kontra befintlig budget?

Hur kommunicera med konsument i butik? 

Hur kan man lyckas med marknadsföring via sociala medier? 

Hur resonera/planera marknadsföring 
via handelns kommunikationskanaler?

Hur upprättar man en Marknads-och Trade Marketingplan? 

Hur går man tillväga för att finna/kontraktera en lämplig reklambyrå?

Distribution och Administration

Hur skapar man en kostnadseffektiv distribution och administration?

Hur utformar man fungerande priskalkyler som säkrar en bra lönsamhet?

Hur bygger man ett kompetent admin-team

Hur formar man rutiner/system som fungerar och lever upp till marknadens krav?

Hur skapar man ett väl fungerande och avvägt varuflöde?

Hur går man tillväga och vad ska man tänka på när man önskar anlita en extern distributör i Sverige?